De vele bekroningen voor projecten, waarbij een of beide partners betrokken waren, geven aan hoe internationale deskundigen ons werk waarderen; waar wij staan tussen onze collega’s. Maar bovenal zijn ze een compliment aan u, onze opdrachtgevers: wij kunnen het immers nooit beter doen dan u toestaat.

Geaccentueerde jaartallen: een bekroning of eervolle vermelding
Overige: een nominatie voor een bekroning