Design: Bockting Ontwerpers, Amsterdam
Produktie: in samenwerking met Marc Hegemans, Haarlem
Programmering: Worfoual, Amsterdam
Objectfotografie: Bloonie, Amsterdam; Leo Hol, Amsterdam; Sabine Bockting
Fotografie interieur: Betty Ras, Amsterdam

Een deel van het getoonde werk stamt uit de periode waarin de partners Hans en Sabine Bockting Reinhardt werkzaam waren bij UNA, respectievelijk als directeur/eigenaar en senior designer.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Bockting Ontwerpers. Beeldmateriaal kunt u niet vrij gebruiken zonder toestemming van Bockting Ontwerpers.

© 2009 Bockting Ontwerpers, Amsterdam